Auteursrechten foto.macw.be

Op foto.macw.be verzamelt Koninklijke Marathon AtletiekClub Westhoek vzw foto's over zijn leden en activiteiten. Alle fotografen die hun foto's uploaden naar deze website doen een beperkte afstand van het reproductierecht op de desbetreffende foto's aan Koninklijke Marathon AtletiekClub Westhoek vzw. Foto's die op een andere server bewaard worden en waar op foto.macw.be slechts een link naar toe gelegd is vallen niet onder dit artikel.

MACW vzw krijgt het recht de ingestuurde foto's te gebruiken op haar websites, in info brochures, bij voorstellingen over de club en bij interne communicatie.

Andere websites met atletiek als onderwerp mogen foto's van foto.macw.be gebruiken op hun website mits duidelijke vermelding van foto.macw.be, de fotograaf en een link naar onze website.

Voor alle andere organisaties en publicaties moet de toestemming gevraagd worden aan MACW vzw en de fotograaf van de foto. Een mail naar webmaster.macw@gmail.com is hiervoor voldoende. Wij zorgen wel voor een verdere afhandeling. Deze regeling geldt ook voor de afdelingen van MACW.

Deze tekst wordt binnenkort nog uitgebreid naar een beter wettelijk kader.